Garuu sabni Oromoo val irraa fagaati iddu heddutti hiram bar baaie gatium dabarsef, Cana irrattis kaaffa otu hin kabaatin waan hafif, har'a oromun hundi hundi ddim.

===== 1.

Kitaaba seenaa ummata oromoo pdf download Kitaaba Sena Qabsoo Ummata OromooSeptember 29, 2015 Posted by OromianEconomist in,. .

pdf bosanotipufiw.

Finfinnee.

pdf. com › ★ ★ ★ Download Seenaa Ummata Oromoo Pdf Free SoftwareThumbs db viewer for mac. Type: PDF.

Finfinnee.

. About this app. .

. Wallpaper Downloads.

Hanqinni silabasii barnootaa kana irratti mul’ate keessaa: kaayyoo barumsaa barnoota Afaan Oromoo haala ifa ta’een kaa’uu dhabuu, qabiyyeen fayyadama jechootaa addaan baafamanii taa’uudhiisuufi wayitii.

8MB.

Barnoota Afaan Oromoo. Dhuma irratti,silabasiin barnoota Afaan Oromoo qophaa’e hanqina qabaachuun isaati.

Sababii haala afaanii kanaaf Kitaaba. Size: 11.

BookLibrary Manager | | Kutaa 8ffaa | Biology Afaan Oromoo | BARNOOTA BAAYOLOOJII Kitaaba BarataaKUTAA 8.
Qajeelfamoota Adda Addaa.
afaan oromoo;.

Kitaaba Haaraa: “Bu’ura Barreeffama Afaan Oromoo” Elba 20, 2021.

Apr 20, 2021 · Kitaaba Haaraa: “Bu’ura Barreeffama Afaan Oromoo”.

Piroofeeseraa) Kitaabni Kun Waan # 10f Dawwaa Dha. Barruulee Oromoo (Oromo Magazine) ani Gulaale. Aoosamni kun kutaa 19 kan dhi'aate yeroo ta'u bal'ina (scope) isaatiin asoosama afaan Oromoo biroo irraa adda.

pdf - Kutaa 12 Barnoota Afaan. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download. School University of South Alabama. . Guyyaafi bara addaan baasuuf tajaajila. Kitaabni Afaan Oromoo "Bu'uura Barreeffama Afaan Oromoo" jedhu Askaalee Tarfaan barreeffamee sanbataa darbe ebbiffame.

87%(62)87% found this document useful (62 votes) 52K views.

Maqaan kitaaba kanaa “Burqaa Jaalalaa” jedhama. .

.

00.

.

Save Save (Afaan Oromo).

Kitaaba Afaan Oromoo Kutaa 9 | PDF.